Automatisk kontroll av datakvalitet

John Morten Malerbakken, Quality Manager i GlobalConnect, har iverksatt automatisert kontroll av data ved overlevering av endringer i nettet til Operations fra de øvrige deler av selskapet.

Hver natt lager det egenutviklede systemet «Wall-E» en rapport som viser status på data fra en rekke systemer, deriblant Smallworld, for alle endringer som skal overtas av GlobalConnects driftorganisasjon. Rapporten viser alle avvik i data, i forhold til de avtalte prosedyrer, slik at Operations kan gå tilbake til de enheter som har initiert endringen, f.eks leveranse, roll-out eller kundeservice, og be dem rette opp manglende eller inkonsistente data. I tillegg gir løsningen ukesrapporter til ledelsen og presenterer resultater i dashboard for lettere oppfølging.

– På denne måten sikrer vi at overlevering til drift er i henhold til våre instrukser, hvilket gjør oss i stand til å levere robust nett og stabile tjenester, forklarer John Morten. – En annen god effekt er at kvaliteten på vår nettdokumentasjon også vil øke etterhvert som vi nå får kontrollert stadig flere endringer i nettet.

De som var tilstede på Smallworlds nordiske brukerkonferanse i København i 2019 hadde gleden av å høre John Morten fortelle om hvordan han benyttet kontroll av sambandsdiversitet i nettet til å forbedre datakvalitet. Et av poengene derfra var at netteier må ha så høy datakvalitet at de ansatte, og andre brukere, stoler på informasjonen de ser i systemene. Erfaringsmessig må man typisk ha mer enn 99% riktige data for å unngå dobbeltarbeid ved at informasjon skal verifiseres eller at det oppstår feil ved utførelse. God datakvalitet sikrer altså høyere effektivitet, og ikke minst, fornøyde kunder og medarbeidere!

– Wall-E hjelper hele virksomheten i vårt daglige virke, og disiplinerer oss i bruk av Smallworld, og alle våre øvrige systemer som inneholder virksomhetskritiske data, avslutter John Morten.