Brukermøter ble stor suksess!

Endelig kunne Smallworld-brukere samles igjen for å diskutere de mange aspektene ved nettverksdokumentasjon på brukergruppemøtene i Vejle og Oslo, som begge fant sted i første halvdel av november. Totalt 60 personer fra kunder og samarbeidspartnere deltok på møtene. I tillegg var Smallworld Nordics ansatte tilstede for å dele innsikt og lære av brukernes tilbakemeldinger.

Hvert møte ble åpnet med en key note speaker: Annette Ibsen, seniorrådgiver i Dansk IT, og Jørn Slåtten, direktør for Fiberforening.no i Norge. Annette delte sine synspunkter med det danske publikum om digitalisering, hvorfor det er strategisk viktig, og likevel så vanskelig å få til. I Oslo introduserte Jørn arbeidet med Robust Fiber best practice og forklarte bakgrunnen for NKOMs nye Fiberportal.

 

Våre kunder ga betydelige bidrag til programmene ved å dele hvordan de har brukt Smallworlds løsninger for å bli mer effektive og bedre i sine arbeidsprosesser. I Danmark fortalte Lone G Jørgensen i Fibia om hvordan de hadde automatisert FTTH-dokumentasjon, og Mari Møller-Hansen i EWII presenterte flere forbedringer i deres nettplanlegging og -utbygging. For det norske publikummet forklarte John M Malerbakken i GlobalConnect om deres arbeid med automatisert kontroll og oppfølging av datakvalitet, og Morten Lømo i Telenor delte hvordan korrekt nettdokumentasjon forbedrer feilretting.

Agendaene inkluderte også sentrale emner om våre løsninger, som GEs roadmap, praktisk bruk av PNI, logisk dokumentasjon, web-klienter og innmålingsløsninger. Begge møtene ble avsluttet med workshops hvor deltakerne diskuterte reelle arbeidsprosesser og hvordan de kan forbedres. I tillegg ble det presentert hvordan myndighetenes krav i ny ledningsforskrift kan etterleves, og vår partner Norgeodesi viste frem det siste innen GPS innmålingsutstyr.

Tilbakemeldingene vi har fått, både under brukermøtene og i undersøkelsene etter hvert møte, er overveiende positive med tanke på innhold, logistikk, plassering, måltider og tid til å samtale med andre kollegaer i bransjen.

Under har vi lagt inn noen bilder fra brukermøtene:

Vejle

Oslo