Daniel med nyheter i Bugtracker!

Vi har i dag oppdatert feilmeldingssystemet til en ny og bedre versjon. Vår Support Manager Daniel Simonsen forklarer her hvilke fordeler nye Bugtracker gir.

– Vi har fikset praktiske ting som at vedlegg nå kan inneholde «æøå» i filnavnet, samt at det er lettere å bla i buglisten, innleder Daniel. – Forsiden har blitt mer brukervennlig ved at navigasjons-linkene er lettere tilgjengelige og tekst er plassert riktigere visuelt.

Det er også nye ting som har blitt implementert, som muligheten til å legge til vedlegg samtidig når du oppretter en ny bug. To nye statuser har dessuten blitt lagt til: «Avventer kunde» (Pending customer) og «Avventer ansvarlig» (Pending agent).

– Videre er «De 10 siste…»-tabellene på forsiden erstattet med en interaktiv liste med faner som viser de 10 nyeste av hver status, fortsetter han. – I dialogen «Add a new ticket» (Legg til bug) har vi fjernet diverse ubrukte felter, som OS og Database. «Priority» har også blitt fjernet, der kun «Severity» er nødvendig.

Det planlegges også å fjerne Reports-listen fra forsiden, og heller plassere den under View Reports. Oversikten over de 10 siste endringer som har blitt gjort vil dermed bli mer tilgjengelig fra forsiden.

– Vi håper dere liker den nye Bugtracker like mye som oss, avslutter Daniel. – Denne versjonen er lettere å konfigurere og modifisere som vi ønsker, derfor inviteres dere til å melde inn ønsker til forbedringer.