Fokus på utvikling av kundene!

Tanja Rask Elbæk starter hos oss i august i rollen som Customer Development Manager, hvor hun vil være rådgiver for kundene og få ansvar for å sikre kvalitet og kundetilfredshet i implementering og videreutvikling av våre løsninger. 

Arbeidsprosessene hos våre kunder involverer et stort antall personer og systemer, og Tanja blir en del av teamet som arbeider med gjennomføring av forbedringsprosesser. Denne rollen skal ha fokus på dyp forståelse av prosesser og behov hos kundene, og vår evne til å omsette dette i gjennomførbare prosjekter som bidrar til effektivisering og forbedringer.

Tanja har arbeidet i fiber-bransjen i mer enn 16 år, hvor hun som leder har hatt ansvaret for planlegging, utrulling og dokumentasjon. I de siste 5 år har hun jobbet med rådgivning og salg til telekom-selskap i og utenfor Norden. Hun er opprinnelig utdannet landinspektør fra Aalborg universitet og har siden studert organisasjon og økonomi, samt tatt en master i ledelse, strategi og innovasjon. Tanja er 50 år og bor på vestkysten av Jylland.

«Jeg ser meget frem til at arbejde med Smallworld Nordics kunder og kollegaer», sier Tanja, og legger til: «Det nordiske marked er i vækst og forandring, og jeg håber jeg kan bidrage til gode resultater og samarbejde i en omstillingstid».

«Vi er meget fornøyd med at Tanja nå har valgt å starte hos oss etter å ha tilegnet seg mye god erfaring i de rollene hun har hatt siden hun startet som fiberplanlegger i Smallworld hos en av våre kunder», uttaler daglig leder Albert Bjørnsund. «Å få inn en ressurs med lang fartstid i fiberbransjen vil komplettere vår organisasjon, hun er definitivt en forsterkning og vil bli et viktig bindeledd mellom kundene og vår tekniske ekspertise.»

Vi ønsker Tanja hjertelig velkommen og ser frem til å få henne ombord!