Gaselle-pris til Jordplan AS

Vi er medeiere i Jordplan AS som tilbyr løsninger for å dokumentere og presentere data fra jordprøver for landbruket, og denne virksomheten har blitt belønnet med Gaselle-pris, som en av 3484 norske bedrifter, i 2019. Prisen tildeles selskap som har hatt fire år med omsetning over 1 MNOK, positiv bunnlinje, årlig vekst og doblet omsetning i løpet av perioden. Les mer om Jordplan her.