Hafslund varme tar i bruk Smallworld 4.3

Mandag 3. mars gikk Hafslund varme over til Smallworld 4.3. Med denne oppgraderingen er de dermed godt oppdatert på det siste innen nettinformasjon.

I Smallworld 4.3 har GE videreutviklet kjernesystemet med generelle forbedringer og rettet alle kjente feil. Resultatet er et mer robust og brukervennlig Smallworld som gir enda mer nytte tilbake til brukeren.

Av brukervennlighet kan vi blant annet nevne at grafikkpresentasjonen er forbedret. Det er også enklere og raskere å velge tekster og symboler. Det holder å kun klikke på teksten eller symbolet. Om du bare skal ha informasjon om objektet, holder det å holde musepekeren over det. Du kan dessuten bruke scroll-hjulet på musa for å zoome inn og ut, slik du allerede har kunnet gjøre en stund i Smallmap.

Du kan nå sette et punkt i kartet og enkelt komme deg til samme sted i Google Street View.

Sett et punkt i kartet og få opp samme sted i Google Street View.

Samordning av standard datamodell og funksjonalitet

Våren 2014 ble det avholdt møter mellom Hafslund Varme, Statkraft Varme og Smallworld Systems, hvor vi kom frem til en omforent datamodell for å dokumentere fjernvarmenett.

Dette vil komme alle fjernvarmekunder av Smallworld Systems til gode.

Det kan velges mellom flere typer Google-kart som kan slåes på som bakgrunnskart.

Flere typer Google-kart kan brukes som bakgrunnskart.

Google i Smallworld

En av de store nyhetene i standardprogramvaren GE Smallworld Core 4.3 er muligheten til å integrere med Google-produkter. Du kan blant annet sette et punkt i kartet og enkelt komme deg til samme sted i Google StreetView. Du får også flere typer Google-kart som kan velges som bakgrunnskart.

Med kartene fra Google er også Google search integrert, slik at du nå kan søke på stedsnavn i tillegg til vanlig adressesøk som alltid har vært i Smallworld. Du trenger heller ikke ta stilling til om du skal søke på f.eks adresse, kum eller kundesentral.

Flere nyheter i Smallworld FJV

Det er ikke bare oppgradering til GE Smallworld Core 4.3 og integrering av Google-tjenester i Smallworld som ble tatt i bruk hos Hafslund varme 3. mars.

Brukergrensesnittet i Varmeplaner er tydelig forbedret. Med Varmeplaner kan du se geografiske områder med bygninger og deres varmebehov. Med varmeplaner kan du estimere energi- og effektbehovet beregnet fra Matrikkelinformasjon om bygningenes areal, alder og type hos potensielle kunder. Markeds- og salgsavdelingene benytter planene ved salg i nye, og fortetting av eksisterende områder.

Lukkelistene er videreutviklet og er nå enda bedre. Lukkelister lar deg vite hvilke stengeventiler som må lukkes for å isolere et gitt segment i nettet. Disse brukes ofte ved lekkasjer og vedlikehold på ett spesifikt punkt. Når du angir punktet som skal isoleres vil systemet spore og liste opp aktuelle stengeventiler, lufte/tappeventiler og berørte kunder hvis man ønsker det.

Alle berørte adresser blir listet opp når du sporer berørt område med lukkelistefunksjonen. Ved hjelp av løsninger fra UMS integrert i Smallworld kan hver enkelt beboer på de berørte adressene varsles om arbeid. Hafslund Varme bruker denne funksjonen for å varsle beboerne både ved planlagt arbeid og i feilsituasjoner.

I siste versjon av Alarmnett har det kommet en forbedret modell og nye verktøy for dokumentasjon av alarmtrådene i fjernvarmenettet. Dette letter arbeidet med feillokalisering når feilindikatorene oppdager feil. Får man i tillegg informasjon om posisjon eller avstand til den antatte feilen, kan man måle avstanden direkte i kartet og starte feilsøk i det antatte området.

Hafslund Varmes oppgradering til GE Smallworld Core 4.3 har gjort det mulig for bedriften å ha enda bedre kontroll på sine data og er til stor hjelp for at brukerne kan bruke løsningene enda mer effektivt. Dette er det vi i Smallworld Systems jobber med for alle våre kunder. Bedre kontroll og muligheten til å jobbe mer effektivt vil utløse flere muligheter til å dra god nytte fra dine nettverksdata.

Les mer om Smallworlds løsninger for Fjernvarme.