HEAD OF FINANCE & HR FOR SMALLWORLD NORDIC

FINANS- & HR-SJEF FOR
SMALLWORLD NORDIC

ØNSKER Å JOBBE I ET PROFESJONELL SKANDINAVISK TEAM, HVOR VI INSPIRERER OG
UTFORDRER HVERANDRE TIL Å BLI EKSPERTER PÅ HVA VI GJØR?

Vi søker en CFO/sjef for økonomi & HR til å administrere alle våre finansielle aktiviteter, juridisk
ansvar, eksterne partnere, samt HR-aktiviteter i nært samarbeid med administrerende direktør og
styreleder.

OPPGAVENE:
Økonomisk rapportering og budsjetter samt månedlig rapport for ledergruppen.
– Kostnadskontroll og avviksrapportering i henhold til KPIene.
– Bistå konsernsjefen med finansselskapets strategi
– Ansvarlig for selskapets juridiske forhold samt skatteregulering i andre land
(Danmark, Sverige, Norge)
– Administrer våre lokale enheter og offisiell rapportering i Danmark, Sverige og Norge
– Overordnet lovpålagt regnskapsansvarlig – i nært samarbeid med vår controller
– Fungere som sekretær for styret og styreleder
– Håndtere kontrakter for kunder og eksterne partnere og leverandører
– Overvåke regnskapsprosessen i nært samarbeid med vår controller
– Ansvarlig for lønn – i nært samarbeid med controller
– Veilede og administrere prosesser rundt rekruttering, on- og offboarding
– Implementere og overvåke våre administrative systemer

TA KONTAKT MED:
Hvis du er interessert og har spørsmål, ta kontakt med administrerende direktør Tanja Rask Elbæk på +45 30 55 96 39 eller
tre@smallworld.no – Send søknad og CV til: jobb@smallworld.no – Ytterligere informasjon om oss
vennligst besøk www.smallworldnordic.dk. – Vi ser frem til og jobbe med deg!