HemneNett tar i bruk Smallmap GPS

HemneNett opererer fiber- og HFC-nett i Hemne og Snillfjord kommuner fra sitt hovedkontor i
Kyrksæterøra, og tilbyr internett, TV og telefoni til de lokale markedene. Hemnenett har siden
april dokumentert sine nett i Smallworlds Smallcloud, og har benyttet Smallworld tidligere
gjennom sitt partnerskap med Canal Digital.

– Vi ønsker å gjøre effektiv innmåling med høy kvalitet, både når vi bygger nytt og gjør
endringer i eksisterende nettverk, fastslår Juan Martinez, prosjektleder i HemneNett. – Vi har
kjørt pilot med Smallmap GPS på lokale prosjekter, og verktøyet er effektivt og funksjonelt
for å måle inn skap, traséer og kabler, og overføre disse til vår database.

Torstein Stamnestrø og Torbjørn Lernes fra HemneNett er klare til å ta i bruk Smallmap GPS

 

Smallmap GPS gir centimeters presisjon i tre dimensjoner, x, y og z. Innmåling og data
registreres enkelt i en web-klient, og måledata som registreres med Smallmap GPS blir
automatisk overført som nettobjekter til netteiers database. På denne måten kan fremdriften
på arbeid utført av entreprenører i felt følges opp tilnærmet i sanntid av oppdragsgiver
(netteier).

– Vi tilbyr netteierne en effektiv og hurtig samhandling mellom de som utfører innmålinger i
felt og respektive oppdateringer av nettdatabasen, uten behov for filoverføringer eller
mellomlagringer, forklarer konsulentsjef og seniorutvikler i Smallworld Systems Øyvind
Berntsen. – Slik unngås eksport og import på spesielle formater, de involverte sparer tid og
mulighetene for feil reduseres.

Smallmap GPS er en web-klient som kan benyttes av ulike brukere, som landmålere,
grave-entreprenører, montører, og andre som jobber ute i felten. Innmålinger utføres ved
hjelp av en GPS mottaker, montert på målestang, og et nettbrett; samt at løsningen utnytter
CPOS korreksjonssignal fra Kartverket via 3G/4G. En bruker kan registrere innmålte data mot
flere netteieres databaser, som bestemmes ved pålogging.

– Aktører som HemneNett er meget spennende å jobbe sammen med om slike løsninger,
konkluderer styreleder i Smallworld Systems Rolf Hillestad. – De evner å sette i gang nye og
gode rutiner hurtig og effektivt, og vil omgående høste gevinster av mer nøyaktige
geografiske data om sine fiber- og HFC-nett.