Kritisk infrastruktur i krisetider

Våre kunder leverer kritiske tjenester som bidrar til at samfunnet holder hjulene i gang gjennom en meget ekstraordinær situasjon, og de har således fullt fokus på å bygge ut og vedlikeholde infrastrukturen. Som leverandør til bransjer av denne typen, jobber vi ufortrødent videre med å levere forbedringsprosjekter og support til disse nettoperatørene.

I følge Telecom Revy opplever f.eks. internett-leverandørene en voldsom trafikkøkning i sine nett, samtidig som de ivaretar kundenes krav til oppetider og hastigheter. Dette hadde ikke vært mulig uten god dokumentasjon av nett og utstyr, slik at utbygging, leveranser og drift kan utføres med kvalitet og presisjon.

– Behovet for vår kompetanse og våre løsninger forsterkes i denne nasjonale unntakstilstanden, uttaler Albert Bjørnsund, daglig leder i Smallworld Systems. – Vi profilerer oss gjerne som en  leverandør med et samfunnsoppdrag, det får vi virkelig vist nå!