Grunnkurs i Smallworld Physical Network Inventory (PNI)

eTrain

eTrain – Online kurs i Smallworld

Med den stadige innføringen av ny teknologi i alle deler av virksomheten, er det kritisk for nettoperatører å innføre effektive og fleksible kursmuligheter for sine ansatte. Dette er viktig for å få mest mulig utbytte fra investeringene man gjør i IT-systemene.

Ny funksjonalitet fra nye eller eksisterende systemer blir ikke alltid benyttet av de ansatte, som igjen fører til at hensikten med oppdateringen/funksjonaliteten ikke blir nådd. Vanlig klasseromsundervisning kan være vanskelig å gjennomføre i store organisasjoner, eller det kan være vanskelig å ta ut ansatte fra daglig drift.

Løsningen fra Smallworld Systems er et nytt eLearning-konsept, eTrain, som tilbyr kurs/trening i Smallworld produkter på en fleksibel og brukervennlig måte. Kurs/trening kan nå bli gjennomført online på PC/Mac, smarttelefoner eller nettbrett. 

Kursene er sammensatt av tekst, video, quiz og praktiske øvelser. Online trening kan gjøres når den ansatte har tid, enten individuelt eller sammen med en gruppe.

eTrain fungerer godt som supplement til, og repetisjon på, klasseromskurs, og nye og oppdaterte kurs publiseres fortløpende.

Interessert?

Kontakt oss på office@smallworld.no