Mer effektiv dokumentasjon med redlining

ThorHeyerdahlThor Heyerdahl hos Geomatikk har fått en enklere hverdag med håndtering av innmeldte endringer i nettdokumentasjonen fra driftspersonell og teknikere hos netteierne. Arbeidet med dokumentasjon av endringene kan utføres raskere og med en bedre kvalitet enn tidligere, takket være bruk av redlining/rapportering i webklienten Smallmap. Resultatene fra redlining skrives direkte i Smallworld. Dette sparer Thor og hans kolleger for tid. Tidligere måtte de tegne på nytt i Smallworld, siden det ble benyttet penn og papir eller rene tegneverktøy. Når du kan rapportere direkte inn i Smallworld via Smallmap mens du fortsatt er ute i felt, får du bedre arbeidsflyt og Thor og hans kollegaer kan sørge for at den informasjonen du har tilgang på til enhver tid er oppdatert.

Som prosjektleder har Thor full oversikt over jobbene som kommer inn i Smallworld hos netteierne, og kollegene hans sørger for at nettinformasjonen blir oppdatert så snart tekniker har gitt klarsignal. “Den største fordelen for netteierne er kvalitetsheving av data,” sier Thor. “Dette bidrar til færre feil i forbindelse med påvisning. Dette gjør at tiden det tar fra tekniker oppdager og rapporterer endringen, til as built-dokumentasjonen er oppdatert, blir dramatisk redusert.” Der de tidligere hadde konstant backlog og brukte uker og måneder på å registrere endringer, kan arbeidet nå kortes ned til bare noen timer.

Teknikerne har med Smallmap tilgang til Smallworld med eller uten internett, slik at de selv raskt får glede av arbeidet Thor og hans kolleger har utført. Han ser også at disse endringene gir personell i felt et insentiv til å melde inn flere endringer enn før.

Redlining i Smallmap gir netteier enda bedre og enda sikrere informasjon om nett til alle avdelinger, eksterne aktører og til de viktige kundene. Dette gjør nettinformasjonen enda mer verdifull.

Rapportering av prosessen før og nå

Venstre: Før: Feilrettinger ble blant annet fysisk tegnet i kart, scannet inn og sendt via mail til operatøren, som bruker tegningen som utgangspunkt for å registrere endringer i Smallworld.

Høyre: Nå: Den som finner en feil i nettet kan nå enkelt merke den av i kartet. Endringen sendes herfra direkte inn i Smallworld, der operatøren kan registrere og bekrefte den raskt og enkelt.

Under: Når endringen kommer inn i Smallworld, er den komplett med navn, dato/tidspunkt og alt av nødvendig informasjon. Slik får man enklere en god arbeidsflyt, sparer tid og unngår en stor backlog. Dette er nøkkelen til sikker gjennomføring av solid nettdokumentasjon.

Du kan lese mer om Smallmap her.

Du kan se hvordan redliningfunksjonen virker for den som rapporterer feilen i videoen under: