Møt vårt dokumentasjonsteam!

Vi er stolte av å presentere Jakob, Daniel og Lars Morten i “The Drawing Office”, som er vår profesjonelle dokumentasjonstjeneste som hjelper nettverksoperatører med å digitalisere sine data inn i Smallworld Network Inventory.

The Drawing Office (TDO) har nylig dokumentert nettverk for Københavns Lufthavne (fiber), HOFOR (fjernvarme) og EnergiFyn (fiber) og fått svært gode tilbakemeldinger for deres innsikt og grundige arbeid. Trenger din bedrift hjelp med digitalisering av nettverksdata, vennligst kontakt oss!

Her er en kort presentasjon av teamet, fra venstre til høyre i bildekollasjen over:

Jakob Bannick, det nyeste medlemmet av teamet, er 27 år og har en bachelorgrad i energiteknologi fra Syddansk Universitet. Hans ambisjon er å jobbe med integrasjoner og digitalisering av elektriske anlegg. I tillegg studerer Jakob til master ved Danmarks Tekniske Universitet. Han er i ferd med å lære seg Smallworld-applikasjonene og har startet arbeidet med å dokumentere signalkabler i fjernvarmeapplikasjonen til HOFOR.

Daniel Falk Knudsen er 24 år og har tidligere studert datateknologi ved Københavns Universitet. Han er veldig interessert i datamaskiner og teknologi, og liker å jobbe med små programmeringsprosjekter som å lage bots eller dataspill. Daniel har jobbet med Smallworld PNI i over tre år, hvor han har drevet prosjekter som dokumenterer fibernett i Fibia, Stofa, Københavns Lufthavne og EnergiFyn.

Lars Morten Moe er 21 år og har teknisk erfaring fra sin militærtjeneste i Forsvaret. Han har jobbet med Smallworld på fysisk (PNI) og logisk (LNI) nivå i to år. Lars Morten driver også med programmering i Smallworld, samt demoer og opplæring i LNI. Han er i dag prosjektleder for HOFORs datamigrering, og har tidligere jobbet med Norlys og Københavns Lufthavne for å dokumentere deres fibernett og utstyrsmaler.

Vi vil også takke August Hyldgaard for hans viktige bidrag, både til teamet og til våre kunder. Han har jobbet hos oss i flere år og har nå gått over til ny stilling i et annet selskap. Vi ønsker August lykke til i sin nye jobb!