Nedbemanninger krever smartere jobbing!

Hver gang teleoperatørene reduserer antall ansatte må de som er igjen leve med stadig tøffere krav om å produsere like mye som før, på kortere tid per oppgave. Slik kan vi si at effektivisering er tidens krav og automatiserte prosesser er helt avgjørende for å lykkes med dette.

Effektive prosesser hos teleoperatører må støttes av relevante verktøy, som regel i form av programvare, kompetanse og korrekte data. Innenfor områdene analyse, planlegging, utbygging, leveranse og drift av telenett er det nødvendig å ha orden på sin nettdokumentasjon.

Smallworld Systems AS har jobbet i over 20 år sammen med flere av de store teleoperatørene i Norge. Som partner av General Electric har vi også innsikt i hvordan store teleoperatører i mange andre land innhenter og utnytter informasjon om nettet.

For å kunne være effektiv i utførelsen av prosessene i områdene nevnt over må man altså ha riktige verktøy. Nettinformasjonssystemet er løsningen som inneholder data og spesifikasjoner om alt fysisk utstyr i traséer og noderom i telenett.

Her tilbys blant annet visning av konnektivitet, koblinger, kapasitet og redundans, samt adresseinformasjon og annen geografisk representasjon av data. Integrasjoner med for eksempel ordre- og feilhåndteringssystemer gir automatisert samhandling gjennom hele prosesser. Funksjoner som sporing av kunders tilkobling til nærmeste sentral, eller ende-til-ende gjennom nettet, bidrar ytterligere til å operere effektivt.

De ansattes kunnskap om riktig bruk av verktøyene er avgjørende for å lykkes med effektivisering. Gjennom erfaring og mengdetrening bygger man opp en kompetent dokumentasjonsavdeling som hjertet i bedriften, denne sørger for at alle ansatte får tilgang til riktig informasjon om telenettet for å utføre sine oppgaver.

Verktøy og kompetanse er fundamentet, og korrekte data er nøkkelen for å ta ut den nødvendige effekten. Hvordan sikrer man at man får inn data med god nok og kjent kvalitet? Innmåling av traséer på “åpen grøft” ved hjelp av GPS-signal med centimeters  nøyaktighet, er et tiltak. Web-baserte tilbakemeldinger, ved hjelp av “redlining” (tegning) på mobil eller nettbrett, direkte fra montør i felt til dokumentasjonsansvarlig, er et annet.

Data om nettet må være riktige for å kunne utføre jobben korrekt på første forsøk. Montører som skal skjøte fiber eller koble til kunde i et skap må selvsagt ha tilgang på riktige og relevante data. Bomturer, eller feil i utførelse, fører til kundeklager, dobbeltarbeid og forsinkelser, og, ikke minst, bidrar det til unødige kostnader.

Gjennom 25 år som leverandør av systemer for nettdokumentasjon har Smallworld Systems AS erfart at de teleoperatørene som tar verktøy, kompetanse og datakvalitet på alvor, er de som lykkes med å få til effektive prosesser. Det vil si å løfte nettdokumentasjon som en sentral oppgave i selskapet, tildele spesifikt ansvar og sørge for vedlikehold av data på daglig basis.

I dagens virkelighet er forbedringer i effektivitet avgjørende for lønnsomheten. Hvis den uteblir står vi overfor meget store utfordringer i telebransjen. Investeringer i verktøy og kompetanse må dermed øke i takt med at personalkostnadene synker hvis topp- eller bunnlinjer skal bevares på dagens nivå, eller, aller helst, vokse!