Nett rett på brett

Entreprenørene vil ha papirløse montører i felt

Først publisert i Telecom Revy 14. september 2016

Her ser vi Smallmap i bruk ute i felt. Entreprenøren har alltid tilgang på sist oppdatert informasjon.

Smallworld leverer entreprenørens viktigste hjelpemiddel

Smallworld Systems merker stor pågang etter sin applikasjon, Smallmap®, som tilgjengeliggjør digital geografisk informasjon om infrastruktur og noderom for montørene på mobiltelefoner og nettbrett ute i felt. Løsningen anvendes i stor skala av entreprenørselskaper innenfor blant annet fiberutbygging, drift av kabel-TV og telenett, kontroll av stolper og vedlikehold av gatelys.

Vi har tilbudt Smallmap i noen år allerede, og nå tar det virkelig av, sier Kommunikasjonssjef i Smallworld Systems, Nadia Tokerud. Det er en trend at papir byttes ut med digitale løsninger for å oppnå mer effektiv samhandling mellom nettplanleggere, montører og dokumentasjonsansvarlige.

Entreprenørselskaper som ElTel Networks, Relacom, Netel og UBQ benytter alle Smallworlds løsninger for nettdokumentasjon “in-house” når de jobber på oppdrag for teleoperatørene innen planlegging, utbygging, leveranse og drift. Slik vedlikeholder de digital geografisk dokumentasjon om nett og teknisk utstyr på vegne av netteierne. Ved at denne informasjonen tilgjengeliggjøres ute i felt kan det jobbes fleksibelt, og montørene slipper å passe på at de har med seg riktig kartdata til hver jobb. De trenger kun å slå opp det de trenger av nettinformasjon på stedet og tegne inn eventuelle endringer på skjermen.

Nå kan montørene slippe å kjøre rundt med permer og papir i bilen og dokumentasjonsansvarlig hos netteier trenger ikke etterlyse oppdateringer, siden de kommer digitalt, forklarer produktsjef i Smallworld Systems, Lars Hervig.   Slik blir nettinformasjon ferskvare, ledetider kortes ned og datakvaliteten økes.

Smallmap videreutvikles kontinuerlig, og i disse dager lanseres en trace-funksjon som viser hvilken sentral hver kunde er tilkoblet. Snart kommer en innmålingsløsning som også inkluderer innlesning av GPS-signal med høyde-koordinater og centimeters nøyaktighet, såkalt CPOS. Vi har bare sett starten, dette markedet er inne i en rivende utvikling, avslutter Smallworlds Hervig.