Norlys gir full gass med Smallworld 5

Norlys har nylig blitt oppgradert til den nyeste versjonen av Smallworld Telecom Suite, nærmere bestemt versjon 5.2.5, og med den har brukerne et mer moderne brukergrensesnitt og flere nye funksjoner. Norlys og Smallworld Nordic har jobbet tett sammen for å realisere dette løftet, som også inkluderer oppdatering og kvalitetssikring av kundetilpasninger og integrasjoner.

– Det var sentralt for oss å legge struktur og handling rundt alle deler av oppgraderingen, forklarer Olivia Spelling Mavrinac (til venstre på bildet over), GIS Admin i Norlys. – Med et sterkt team, av representanter fra Smallworld og ulike kompetanser fra våre Norly-ansatte, håndterte vi utfordringer og spørsmål underveis så vi kunne overholde tidsplanen for oppgraderingen.

 

– Hele prosessen har foregått i en vennlig og positiv ånd

 

– Hele prosessen har foregått i en vennlig og positiv ånd, sier Peter Lykkegård (til høyre på bildet over), også GIS Admin i Norlys. – Det har vært mye fokus på å teste den nye versjonen, så vi var trygge på forhånd at Smallworld PNI 5.2.5 ville fungere.

To av Norlys suksessfaktorer i oppgraderingen var nettopp profesjonalisering av testing og involvering av brukere. Testplanen besto av omtrent 50 test caser, utarbeidet av superbrukere, og disse testene ble utført av en gruppe på åtte brukere som registrerte resultatene i et testsystem, som både Norlys og Smallworld Nordic hadde tilgang til. Dermed kunne Smallworld Nordics tekniske ressurs kontinuerlig rette feil etterhvert som de ble rapportert.

Ved hjelp av informasjonsmøter, kurs og utarbeidede instruksjonsvideoer var brukerne godt forberedt før dagen de skulle komme i gang med den nye versjonen. Forbedret brukerstøtte, med ekspertise fra både Norlys og Smallworld Nordic, var tilgjengelig den første arbeidsdagen etter oppgraderingen for å håndtere spørsmål og eventuelle utfordringer. Takket være disse gode initiativene gikk oppgraderingen praktisk talt smertefritt for alle involverte.

 

– Smallworld PNI 5.2.5 har fått en positiv mottakelse hos brukerne

 

– Smallworld PNI 5.2.5 har fått en positiv mottakelse hos brukerne, godt hjulpet av de planlagte «innsjekkingsmøtene» som vi hadde gjennom den første dagen på ny versjon, slik at brukerne kunne stille spørsmål og rapportere feil, forklarer Olivia og Peter. – Opprinnelig hadde vi planlagt at brukerne var fysisk til stede den første arbeidsdagen, men på grunn av Covid19 måtte vi bytte til brukerne som jobbet hjemmefra og deltok på nettmøter.

 

– Oppgraderingen har vært en ubetinget suksess på grunn av engasjement og grundig planlegging  i samarbeidet med Norlys

 

– Oppgraderingen har vært en ubetinget suksess fordi engasjement og grundig planlegging har vært sentralt i samarbeidet med Norlys, oppsummerer teknisk direktør i Smallworld Nordic, Morten Moe. – Norlys har hatt veldig gode rutiner i overgangen til den siste versjonen, inkludert omfattende testing av funksjoner, etablering av tilstrekkelig kapasitet på serverne, og opplæring og tett oppfølging av brukerne.

– Vi er i ferd med å oppgradere alle våre kunder til den nyeste versjonen av Smallworld, og denne erfaringen med Norlys setter en standard for hvordan dette arbeidet skal utføres fremover, avslutter styreleder i Smallworld Nordic, Rolf A Hillestad. – Det blir også spennende å fortsette det gode samarbeidet med Norlys for å realisere gevinstene med et oppdatert og moderne dokumentasjonssystem og veldefinerte arbeidsflyter.