Norlys velger Smallworld

Danmarks største fiberoperatør, Norlys, innfører GE Smallworld Network Inventory som felles system for dokumentasjon av Norlys’ konsoliderte fibernett, etter fusjonen mellom Eniig og Stofa i 2019.

Med 709.000 andelshavere, ca. 1,5 millioner kundeforhold og 2.500 medarbeidere er Norlys Danmarks største energi- og telekonsern. Norlys eier Stofa, Stofa Erhverv, Boxer, Eniig Fiber og forsyningsselskabet N1.

Stofa har benyttet Smallworld siden 2006, og nå vil altså hele Norlys ta i bruk løsningen. Avtalen mellom Norlys og Smallworld Nordic omfatter systemoppgradering, funksjonelle tillegg, flytting av nettdata, nye integrasjoner til støttesystemer og lisenser for et vesentlig antall nye brukere.

”Vi valgte Smallworld, fordi de opfyldte vores krav til funktioner, kvalitet og ekspertise”, uttaler Maibritt Fyhn Nielsen, Director for Fiber Projektering i Norlys. «Vi har kunden i fokus, og derfor har vi et ønske om at styrke vores nye fælles rutiner yderligere, til gavn for både udvikling og håndtering af al vores samlede infrastruktur. Her vil Smallworld blive et væsentlig værktøj for os.»

“Norlys har fokus på effektive digitale løsninger og prosesser, og for Smallworld Nordic er dette en meget viktig avtale. Vi ser frem til å bidra til at Norlys når sine målsettinger ved hjelp av våre leveranser”, oppsummerer Rolf A Hillestad, styreleder i Smallworld Systems AS. “Med Norlys har nok en stor fiberleverandør valgt Smallworld, og dermed forsterkes vår posisjon som den foretrukne plattform for dokumentasjon av fibernett i Danmark og Norden”.