Ny planleder i Telia Norge

Lene Elisabeth Berg startet som ny planleder i Telia Norge 1. april, hun kommer fra stillingen som leder for Optical Routing i GlobalConnect der hun også har vært superbruker i Smallworld. Denne kompetansen drar hun nytte av i sin nye rolle i Telia, som jo også benytter Smallworld til dokumentasjon av sine HFC- og FTTH-nett.
 
Lene har vært med på GlobalConnects utvikling de siste 20 år, helt fra selskapet var BaneTele, via Ventelo og Broadnet, og frem til nå. Før det var Lene skiftekonduktør og kundekonsulent i NSB og BaneNOR i til sammen 9 år, så her snakker vi om en karriere innen kommunikasjon på flere plan, fra skinner til fiber. – Jeg var moden for nye utfordringer og går til min nye jobb som planleder med stor entusiasme, forklarer Lene. – Så er det selvsagt en stor fordel at jeg kan dra nytte av min Smallworld-kompetanse videre i mitt daglige virke i Telia.
 

Tidligere planleder Trond Lørenskogen går samtidig over i en ny rolle som systemansvarlig og admin for Smallworld i Telia Norge, og vil dermed kunne fokusere på å forbedre prosesser og verktøystøtte for nettdokumentasjon. – Vi er veldig fornøyde med å få inn Lene som min etterfølger, hun har det som skal til for denne stillingen, slår Trond fast. – Jeg kan nå ta fatt på systemsiden fullt og helt, et ansvar jeg til nå har hatt ved siden av å være planleder, og sette ut i livet de nødvendige forbedringer som vil gjøre oss enda mer effektive.
 
Vi ønsker Lene og Trond lykke til i sine nye roller i Telia Norge og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.