Ny utvikler ombord

Stian Søisdal begynte hos oss 1. november, han har en mastergrad i matematikk og en bachelorgrad i astrofysikk fra Universitetet i Oslo.

– Jeg har blitt meget godt mottatt av mine nye kolleger i et svært kompetent miljø, sier Stian. – Jeg gleder meg til å lære mye nytt og anvende dette i praktiske løsninger som gjør våre kunder bedre i stand til å ivareta sin infrastruktur.

Vi ønsker Stian varmt velkommen og ser frem til et godt samarbeid!