Nye selskapsnavn i Smallworld Nordic

Våre tre selskaper, Smallworld Systems AS i Norge, Breakoutimage A/S i Danmark og Breakoutimage AB i Sverige, har siden 2019 vært samlet i en felles organisasjon kalt Smallworld Nordic. Vi har også brukt Smallworld Nordic som et navn innen kommunikasjon og markedsføring av selskapene.

For å styrke en enhetlig profil i vårt marked har vi nå endret navn på våre tre selskaper. De nye navnene er som følger:

Smallworld Nordic Norway AS, som erstatter Smallworld Systems AS
Smallworld Nordic Denmark A/S, som erstatter Breakoutimage A/S
Smallworld Nordic Sweden AB, som erstatter Breakoutimage AB

Alle CVR-nr / Organisasjonsnr. fortsetter uendret.

Disse endringene vil gjøre det lettere å kommunisere med omgivelsene våre ved at alle navn på selskapene, samt felles organisasjon, i de tre landene er konsistente, sier Tanja Rask Elbæk, administrerende direktør i Smallworld Nordic.

Alle eksisterende avtaler med kunder og leverandører videreføres under de nye navnene.

For spørsmål angående dette, kontakt Sigmund Gaaren, salgs- og markedssjef i Smallworld Nordic, på e-post sga@smallworld.no