Planlegging av fiber til 5G-basestasjoner i Smallworld

Utbyggingen av 5G-nettet er i full gang, og med den kommer tilbudet om høyhastighets mobilt bredbånd til markedet, mange steder som erstatning for kobberbasert teknologi som ADSL og ISDN. For å kunne levere nok kapasitet i radionettet, må 5G basestasjonene forsynes med fiber, og sannsynligvis bygges med større tetthet enn 4G. Dette stiller store krav til god planlegging og utbygging av fibernettet som skal forsyne det nye nasjonale 5G radionettet.

Smallworld er i dag i bruk for utbygging av Fiber to the Home (FTTH) og Fibre to the Business (FTTB) hos mange av netteierne i Norge, både de store nasjonale og nordiske aktørene, og de regionale operatørene. Siden 5G-basestasjoner vil måtte plasseres «over alt» er vårt forslag å planlegge fiber til radionettet samtidig som man bygger ut, eller fortetter, FTTH og FTTB.

GE holdt nylig et webinar på ca 30 minutter for å forklare hvorfor og hvordan dette kan realiseres, som kan ses i sin helhet her!

– Uansett om du tilbyr mørk fiber til mobiloperatører, eller er en operatør som dekker både fast- og mobilnett, vil du ha nytte av å se hvordan Smallworld kan tilby automatisert fiberplanlegging og design, forklarer GEs globale produktsjef James Wheatley.