Riktig nettdokumentasjon er kritisk for feilretting

Smallworld er en viktig kilde til informasjon når Telenor etablerer et nytt og felles feilhåndteringsystem som ivaretar alle typer teknologier i fastnettet.

Tidligere har Telenor hatt separate feilhåndteringsystemer for ulike nett, for f.eks fiber- og coax, fordi de var håndtert i ulike selskaper. Etterhvert som selskaper, ansvar og funksjoner har blitt fusjonert inn i en operasjon i Telenor Norge har behovet for felles systemer vokst frem.

Smallworld har tidligere levert data til de ulike systemene, og nå har vi blitt med på reisen til det nye og felles feilhåndteringsystemet. Vårt arbeid har bestått i å understøtte driftsprosessene ved å levere forespurte nettdata over et definert grensesnitt (API), gjennom ulike kall som samsvarer med de arbeidsoppgavene som skal løses.

Fra Smallworld får Telenors driftsorganisasjon informasjon om relasjoner mellom nettelementer, fysisk plassering av utstyr, rør og kabler, samt kundetilknytninger. Dette er kritisk for å analysere omfang av feilsituasjoner, og lokalisere av feilkilder, slik at det kan tas hurtige og riktige aksjoner i feilrettingen.

– Det har vært kritisk for oss å få dette på plass da store deler av vårt nett er dokumentert i Smallworld, fastslår Morten Lømo, IT-arkitekt i Telenor Norge. – Dialogen og prosessen med Smallworld Nordic har vært suveren hele veien; vi er storfornøyde med det vi har fått til sammen og takker for et godt samarbeid.