Smallworld er sponsor på Telecom World i Trondheim 10.-11. oktober

Når de norske nasjonale og regionale telecom-operatørene og netteierne samles, er Smallworld Systems tilstede. Gjennom to dager skal viktige temaer innen bredbånd og infrastruktur presenteres og diskuteres av fagfolk og toppledere, både innen private aktører og offentlige organer. Programmet finnes her: http://www.telecomworld.no/hjem-trondheim17

Telecom World arrangeres to ganger pr år, og Smallworld Systems har bidratt som sponsor på de tre forrige arrangementene i Tallinn våren 2016, Drammen høsten 2016 og Dublin våren 2017. Arrangementene er godt besøkt og dette er en god arena for å treffe både eksisterende og potensielle kunder.