Smallworld lanserer ny løsning for dokumentasjon av Gatelys-nett

Vi utnytter mer enn fem års erfaring innen dokumentasjon av Gatelys for norske kommuner i samarbeid med ON Energi, tidligere Trønderenergi Elektro, og lanserer en ny generasjon av gatelysløsninger.

Etter at ansvaret for gatelys, eller veilys, ble overført fra de lokale el-netteierne til kommunene flere år tilbake, har mange kommuner fortsatt å la el-netteierne dokumentere gatelys-nettene for dem eller så blir det ikke dokumentert i det hele tatt.

– Gatelys er et forsømt område hvor mange kommuner ikke har oversikt over sine eiendeler når det gjelder type, alder, funksjon og kvalitet, sier styreleder i Smallworld Systems AS, Rolf Hillestad. – For å operere et gatelys-nett effektivt må man bl.a også kunne koble om og hele tiden ha oversikt over belastningen i nettet, i tillegg til at man vet hvor alt utstyret befinner seg, konstaterer Hillestad.

Smallworld Gatelys er et effektivt dokumentasjonssystem for alle typer utstyr i gatelys-anlegg, som inkluderer armaturer, stolper, ledningsnett, tennskap osv. Nett og utstyr presenteres oversiktlig i kart, og nyttige funksjoner som kobling, sporing og rapportering er tilgjengelig via enkle brukergrensesnitt.

– Ved å ha all info om gatelysene i Trondheim kommune dokumentert i Smallworld sparer vi kostnader og tilbyr raske responstider, sier ansvarlig for HR og IT i ON Energi, Morten Kjøren.
– Gjennom tett samarbeid med Smallworld Systems AS har vi kunnet ta ut gevinster som gjør Trondheim til en av Norges mest moderne kommuner på forvaltning og drift av gatelys-nett, utdyper Kjøren.

Smallmap tilbyr montører, og andre som trenger å se på data om gatelys-nettet, enkel web-basert tilgang på tablet, laptop eller smarttelefon. Gatelys-applikasjonen støtter papirløs ordreflyt mellom netteier til entreprenør og bidrar dermed til effektiv samhandling på tvers av organisasjoner.

Smallworld Gatelys støtter alle typer utstyr som inngår i et gatelys-nett, dvs ulike armaturer, stolper, festepunkt og ledninger. Kobling i stolper og skap er visualisert og kan endres dynamisk. Tennskap dokumenteres, med alt innhold, som f.eks kurser med sikringer på samleskinne, kontaktorer og måler.

Smallworld Gatelys støtter prosesser innen utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning ved hjelp av mange nyttige funksjoner som f.eks i) organisering av stolper i strekninger, ii) støtte for flere eiere av utstyr og nett, iii) visning og endring av kobling av tennkretser og mating av strøm fra nettstasjoner til tennskap, og iv) sporing av tennkretser fra tennskap og fra armaturer tilbake til tennskap.

Smallworld Gatelys tilbyr enkel og oversiktlig visning i kart, både i fullbrukerversjonen og på web. Visning kan tilpasses brukernes behov med hensyn på symbolers farge og størrelse, samt hvilket utstyr, og tilhørende annotering, som skal vises på de ulike målestokker. Enkle funksjoner som søk, zoom inn, zoom ut, valg av hvilken informasjon som skal vises, og lignende, gir effektiv og intuitiv bruk av verktøyet.

Smallworld Gatelys gir et godt bilde av virkeligheten gjennom at alt som registreres er relevant og nært knyttet til det utstyret som faktisk finnes i nettet. Ved oppslag i dokumentasjonen vil kundeservice (eller publikumsportaler), planleggere, saksbehandlere, montører og andre ha tilgjengelige nøyaktige data om fysisk plassering, spesifikasjoner og relasjoner slik at arbeid kan utføres på grunnlag av korrekt og tilstrekkelig informasjon til enhver tid.

 – Smallworld Gatelys gir deg som netteier muligheten til ta kontroll over dokumentasjon og arbeidsprosesser, og slik sikrer du effektivitet og kvalitet i alle ledd, fastslår Hillestad. – Et gatelys-nett er en samfunnskritisk oppgave som fortjener og forlanger profesjonell forvaltning, og Smallworld Systems AS er rett sted for å få bidrag til dette.