Smallworld Nordic User Conference avholdes 13-14. mars i København

Vi ønsker velkommen til den årlige nordiske Smallworld brukerkonferansen 13-14. mars 2019, denne gang i København. Konferansen vil by nyheter fra GE og GE’s partnere, samt praktiske sesjoner om hvordan man får mest mulig ut av nettinformasjonssystemet. Merk datoene i kalenderen NÅ, program og link til påmeldingside vil legges ut her snarlig!

Første dag av konferansen vil handle om oppdateringer, visjoner og roadmaps fra GE og GE’s partnere, hvor representanter fra GE vil være tilstede og tilgjengelige for å diskutere detaljer.

Andre dag vil fokusere på de operasjonelle aspekter omkring drift og optimalisering av Smallworld, inkludert en sesjon om hvordan man arbeider strukturert med datakvalitet. Det årlige nordiske brukermøte vil også avholdes denne dagen, hvor vi inviterer til interaktiv dialog mellom brukere og utveksling av erfaringer.

Vi håper mange norske Smallworld-brukere, systemansvarlige og andre interessert blir med oss til København! Spørsmål og innspill til konferansen sendes til sga@smallworld.no.