Smallworld forklarer høyder på XYZ-konferansen

«Den vanskelige Z-koordinaten, hvordan få kontroll på høydedata» er vårt bidrag til Geoforums årlige XYZ-konferanse i Bergen 17.-18. januar.

– Vi skal ta for oss vårt arbeid med høydemodeller anvendt på fjernvarmenett, forklarer foredragsholder Truls Becken. – Utfordringen er å få vårt omfattende materiale kondensert ned på et kort foredrag, slik at publikum sitter igjen med litt mer innsikt og er motivert til å finne ut mer.

– Med 3D-modellenes inntreden blir det kritisk å ha korrekte høydedata, fastslår seniorutvikler Petter Ask-Henriksen, som har stått for utviklingen av høydemodellen i Smallworld. – I tidligere 2D-tider fikk man bare kontrollert visuelt at X og Y var riktig, mens det var lite fokus på å anvende Z; derfor har vi laget metoder for å korrigere feilregistrerte Z-verdier, som vist i de skrå-projekterte «før og etter» 3D-bildene nedenfor.

FØR: Her ses feil i Z-verdier som lange «dropp» ned mot gulmerkede kryss

ETTER: De uriktige Z-verdiene er korrigert og ledningsnettet følger terrenget uten «dropp» i kartet.

Fjernvarmetilbydere, som våre kunder Fortum Varme Oslo og Statkraft Varme, vil nå kunne utnytte korrekte høydedata til å bl.a å beregne tappevolum og riktige lengder på rør. Ved utbyggingsprosjekter vil man også kjenne til nøyaktig hvor dypt rørene ligger i bakken, f.eks når flere rør krysser hverandre eller om de er ført i spesielle traséer ved kryssing av vei eller skinnegang. Dessuten vil det være enkelt å oppfatte fallretning og fallhøyder visuelt i en skråprojektert 3D-modell.