Smallworld sponsor på Telecom World

Hele 180 nøkkelpersoner innen norsk telekom-bransje og fibernett deltok på Telecom World 21-23. mars i Dublin. Smallworld var tilstede som sponsor med to personer, Mikael Kralmark og Sigmund Gaaren, som bemannet stand og fremførte et kort innlegg om oss (se link under).

Av de mest prominente innlederne nevnes Berit Svendsen, adm dir Telenor Norge, Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, Reynir Jóhannesson, Samferdselsdepartementet og Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for Nødkommunikasjon. Mange av våre kunder og brukere var tilstede, bl.a Telenor, Get, Broadnet, ElTel Networks og UBConnect (tidligere UBQ). Disse, og mange av de regionale fibernetteierne, tok kontakt på vår stand og ville ha info og oppdatering på hva vi tilbyr. Gledelig er det å konstatere at både store landsdekkende operatører og regionale netteiere ser nødvendigheten av god dokumentasjon av sin infrastruktur.

Temaene denne gang dreide seg bl.a om hvordan bygge infrastruktur for fast (fiber) og mobilt (5G) høyhastighets bredbåndsakasess, frigjøring og utnyttelse av 700 MHz-båndet, småceller innendørs, datasenters strategiske betydning, utenlandsforbindelser til USA og Europa, kapasitet i transportnettene, lokalt og nasjonalt samarbeid om kapasitet, metoder for å legge fiber mer effektivt og juridiske betraktninger vedrørende digitalt grenseforsvar. Vi dro også på utflukt til Croke Stadium, med kapasitet til 82 000 tilskuere, en test-bed for Internet of Things i praksis, hvor bl.a. lys, temperatur og folkemengdens bevegelser ble monitorert og analysert.

Årets Telecom World var svært vellykket og godt besøkt, og la til rette for utstrakt nettverksbygging gjennom utflukter og sosiale arrangement.

Vår presentasjon: TW 2017 Dublin – SWN 3min-pitch