Smallworld Systems blir skandinaviske etter oppkjøp av dansk GE-partner

GEs partner i Norge, Smallworld Systems AS, kjøper 100% av aksjene i GEs partner i Danmark, Breakoutimage AS; oppkjøpet inkluderer også 20% av svenske Breakoutimage AB og 100% av danske The Drawing Office ApS. Smallworld Systems AS får med det 90% av aksjene i GEs partner i Sverige, Breakoutimage AB.

Med dette blir Smallworld Systems AS nå et skandinavisk kompetansesenter som selger, videreutvikler og kundetilpasser nettinformasjonssystemet Smallworld Network Inventory, til bruk for eiere av nettverk innen fiberoptisk kommunikasjon, kabel-TV, fjernvarme, gatelys og elektrisitet.

Store deler av vårt dansk-norske team samlet på ett brett!

Smallworld Network Inventory benyttes av både nordiske, nasjonale og regionale nettoperatører, og bidrar til å sikre verdier, samt understøtte effektiv operasjon og utbygging av kritisk infrastruktur, både hos offentlige og private aktører.

– Vi ser at flere av våre kunder utvikler seg i retning av pan-nordisk operasjon og da er det gunstig at vi som ett selskap kan betjene dem i alle land, uttaler styreleder i Smallworld Systems AS, Rolf A. Hillestad. – Samarbeidet mellom GEs partnere i Norden har vært tett og godt i en årrekke, derfor innebærer ikke dette noen stor endring for GE og våre ansatte.

Smallworld Systems AS ble stiftet i 1992 og eies av de ansatte. Total omsetning i 2018, inkludert datterselskap, var 35 millioner NOK. Etter oppkjøpet vil det nye selskapet ha over 20 ansatte med kontorer i Oslo og København.