Smallworld Systems lanserer Electric Office

Smallworld Systems forenkler nettselskapenes tilgang til riktig beslutningsgrunnlag for planlegging og bygging av nett når informasjonsmengden øker ved innføring av avanserte målesystemer, AMS, og SmartGrid.

Med innføring av AMS innen 2017 vil  norske strømkunder få bedre informasjon om eget forbruk og muligheter for bedre kontroll av dette. Nettselskapene selv vil få nye muligheter og utfordringer med videreutviklingen av elnettet, og standarder og skalerbarhet vil være sentrale tema i utviklingen av deres egne systemer.

Smallworld Systems lanserer neste generasjons nettinformasjonssystem, Electric Office, som er et internasjonalt standard nettinformasjonssystem. Systemet er utviklet av General Electric Energy med utgangspunkt i erfaringer og innspill fra deres 400 elnett-kunder over hele verden og er tilpasset norske krav til planlegging og dokumentasjon av nett. Et velintegrert nettinformasjonssystem med full GIS-funksjonalitet, Fasit-rapportering og driftsstøtte.

Nettselskapenes krav til datakvalitet sikres blant annet gjennom bedre og mer utstrakt bruk av standarder for lagring og utveksling av data. Datamodellen i Electric Office som er basert på IEC-61970, eller bedre kjent som Common Information Model, er et godt grunnlag for selskapenes behov for standardisering. Øvrige bransjestandarder for utveksling av ledningsdata og geografisk informasjon er tilgjengelige, herunder SOSI, WMS og INSPIRE.

Norske nettselskap ligger allerede langt fremme sammenlignet med andre land når det gjelder datakvalitet og tilgang på dokumentasjon av sine nett. Behovet for rask og god tilgang på store datamengder vil ytterligere øke med AMS. Smallworld-teknologien som Electric Office benytter er skalerbar og sikrer god tilgang til den økte informasjonsmengden for alle spenningsnivåer i det norske elnettet.

«Vi har i spenning fulgt med på utviklingen av Electric Office og det arbeidet som er lagt ned i tilpasning av våre krav til et moderne Nettinformasjonssytem for det norske elnettet og er godt fornøyde med det vi har sett.» sier Jan Arild Røise, nettsjef ved Lier Everk.

Smallworld Systems er et norsk firma som leverer løsninger til norske energi og telekommunikasjonsbedrifter basert på Smallworld-teknologien fra GE Energy. Firmaet ble etablert i 1992 og har bedrifter som Lier Everk, Hafslund Varme og Canal Digital på sin kundeliste.