Grunnkurs i Smallworld PNI og Smallmap

Kompetanseheving er stadig viktigere i alle bransjer. Smallworld Systems AS tar dette på alvor og tilbyr grunnkurs i Smallworld PNI og i Smallworlds egen webapplikasjon, Smallmap. Med grunnkurs i våre løsninger vil du får et bedre grunnlag for å jobbe med nettinformasjon.

Kursene er lavterskel og krever ingen forkunnskaper i Smallworlds programvare. For Grunnkurs i Smallworld PNI anbefaler vi at du har noe bakgrunn fra telekombransjen.

Smallworld PNI

Grunnkurs i Smallworld PNI gir en innføring i planlegging og dokumentasjon i Smallworld PNI med hovedvekt på praktisk bruk og oppgaver. Etter kurset skal du som deltaker:

  • Kunne forstå prinsippene for planlegging og dokumentasjon i Smallworld PNI
  • Ha gjennomgått livssyklusen til en plan fra opprettelse av prosjekt og plan til ferdig utbygd anlegg og as-built dokumentasjon
  • Ha fått trening i praktisk bruk av Smallworld PNI.

Ingen forkunnskaper i Smallworlds programvare er påkrevd, men deltakerne bør ha noe bakgrunn fra telekombransjen.

Sted: Smallworld Systems’ lokaler i Thunes vei 2, 0274 Oslo
Varighet: 3 dager.
Pris: 8.900,- eks.mva.

Dato for neste grunnkurs i Smallworld PNI: tirsdag 29.- torsdag 31. august 2017

Påmelding sendes til office@smallworld.no

Les mer om grunnkurs i Smallworld PNI på våre nettsider.

Smallmap

Grunnkurs i Smallworld Systems’ webapplikasjon Smallmap gir en innføring i bruk av Smallmap med hovedvekt på praktisk bruk og oppgaver.

Etter kurset skal du som deltaker:

  • Være kjent med søk, navigering, seleksjon og annen viktig funksjonalitet i Smallmap.
  • Være kjent med bruk av rapportering i Smallmap
  • Ha fått trening i praktisk bruk av Smallmap

Ingen forkunnskaper er påkrevd.

Sted: Smallworld Systems’ lokaler i Thunes vei 2, 0274 Oslo
Varighet: 3 timer
Pris: 1.450,- eks.mva.

De som er påmeldt grunnkurs i Smallworld PNI tilbys å være til stede i Smallworlds lokaler og følge kurset derfra, samt få egen spørsmålssesjon etterpå.

Dato for grunnkurs i Smallmap: fredag 1. september 2017 kl. 9.00-12.00

Påmelding sendes til office@smallworld.no

Les mer om grunnkurs i Smallmap