SMS-varsling i gang hos Lier Everk!

Morten  Bakke viser oss hvordan de pleide å markere brudd.

Morten Bakke viser oss hvordan de pleide å markere brudd.

I Smallworld har Lier everk all informasjon om nettet sitt digitalt og kan enkelt finne ut hvem som er berørt for så å varsle disse.

I Smallworld har Lier everk all informasjon om nettet sitt digitalt og kan enkelt finne ut hvem som er berørt for så å varsle disse.

Takket være nye, moderne systemer har Lier Everk nå enda bedre oversikt over sine data. Dette betyr bedre kommunikasjon ut til de som blir berørt ved strømbrudd og enda bedre oversikt over nettet, som igjen gjør at de kan jobbe mer effektivt med å rette feil. Kundene vil etter hvert også kunne få SMS forut for planlagt arbeid i nettet.

Dersom du har registrert mobiltelefonnummeret ditt hos everket i dag vil du få løpende informasjon fra Lier Everk ved strømbrudd. De vil sende en SMS når de har oppdaget avbrudd og sende ut mannskap for å rette feilen. Du kan få enda en melding når de har funnet feilen med beskjed om når strømmen kan regnes å være tilbake. Dersom du får tilbake strømmen mens de fremdeles retter feilen kan du også få beskjed om det, og at strømmen kan være ustabil. Til sist vil du få en melding når strømmen skal være tilbake.

Alt dette kan everket gjøre ved å legge til ett klikk i arbeidsprosessen sin, takket være Smallworld Systems. Som før vil operatøren markere hvilken del av nettet som er strømløst i Smallworlds driftsstøtteløsning. Basert på dette vil systemet gi en liste over hvilke kunder som skal varsles. Herfra kan operatøren enkelt sende en SMS til alle berørte ved kun ett klikk. Dersom det er behov for det, kan operatøren enkelt velge å sende melding til kun noen av kundene. Driftssentralen vil hele tiden ha oversikt over hvor mange kunder som er strømløse.

Tidligere har det vært stort press på kundesentralen hos everket ved strømbrudd. Ved å kunne sende ut løpende, relevant informasjon til den enkelte vil flere ha den informasjonen de ellers hadde ringt inn for å få. Dette betyr at Lier Everk kan bruke sine ressurser mer effektivt og fokusere på å gi deg som kunde strømmen tilbake raskere.

Det nye detaljnivået vil gjøre det enklere for everket å svare på detaljerte spørsmål fra pressen. Der de kun har kunnet svare på hvilket område som er berørt, kan de nå si antall kunder og gi oppdatering på når enkelte kunder har fått nettet opp og gå.

”SMS-varslingen vil forenkle informasjonsflyten vår ved uforutsette utfall i nettet. Det betyr at både driftssentral, mannskap og kunder får relevant informasjon til enhver tid, og vi kan fokusere på å få strømmen tilbake til kundene våre”, sier driftsingeniør Morten Bakke i Lier Everk.