Løsninger

Smallworld Network Inventory hjelper netteiere med å organisere og vedlikeholde informasjonen om nettverket, og bidrar til effektiv analyse, design, utbygging, leveranse og drift. Våre løsninger er basert på GE Digitals ledende GIS-teknologi, fleksible verktøy og arkitektur, supplert med lokale tilleggsmoduler og kompetanse.

Telekom

Komplette løsninger for å dokumentere fibernett, koaksnett og radiolinjer.

Les mer om telekom

Forsyningstjenester

Komplette løsninger for å dokumentere elektriske nett og forsyningsnett.

Les mer om forsyningstjenester

Fjernvarme

Komplette løsninger for å dokumentere fjernvarmenett.

Les mer om fjernvarme

Gatelys

Komplette løsninger for å dokumentere gatelysnett.

Les mer om gatelys/kommuner