Fjernvarme

Komplett dokumentasjon fra varmesentral til forbruker

Smallworld Fjernvarme er utviklet i tett samarbeid med det skandinaviske fjernvarmemiljøet. Fjernvarmeapplikasjonen er i bruk av to ledende fjernvarmeleverandører i Norge, Statkraft Varme og Fortum Oslo Varme, og Hovedstadens Forsyningsnett (HOFOR) i København. Fjernvarmeløsningen er også brukt for å dokumentere og vedlikeholde kjølenettverk.

Fjernvarmemodellen

I Smallworld Fjernvarme er fjernvarmenettet dokumentert hele veien fra varmesentralen til forbrukerne. Her finnes all tilgjengelig informasjon om:

  • Varmesentraler
  • Fjernvarmerør
  • Alarmtråder, som varsler om lekkasjer
  • Ventiler
  • Kummer
  • Kundesentraler
  • Varmevekslere

Smallworldmodellen gir et geografisk overblikk med detaljerte beskrivelser av utstyr i for eksempel kummer og kundesentraler. Dette gir et effektivt og brukervennlig verktøy for dokumentasjon, vedlikehold og planlegging av fjernvarmenettet.

God oversikt over forbrukere

Fjernvarmekundene er visualisert geografisk i kartet, slik at netteiere enkelt kan holde oversikt over fordelingen av forbruket. Integrasjon av fjernvarmeløsningen med kundeinformasjonssystemet vil gi oppdatert kundeinformasjon i kartet.

Smallworld Fjernvarme gjør planleggingen av nettet enklere ved hjelp av varmeplaner som visualiserer energibehov i bygninger og områder. Denne funksjonen gjør det enkelt å identifisere nye, potensielle kunder.

Viktige funksjoner

Smallworld Fjernvarme er basert på Smallworld Core Spatial Technology, som ligger i bunn for alle Smallworlds løsninger. Her finnes en velutviklet kjerne med full GIS-funksjonalitet, i tillegg har vi lokalt utviklet funksjoner og rapporteringsverktøy spesielt for fjernvarme.

Løsningen har også verktøy for å rapportere lukkeventiler og berørte kunder når man er nødt til å stenge ned deler av nettet for vedlikehold eller eventuell lekkasje. Kundene som er berørt kan bli varslet via SMS av systemet før nedstengning.

Ved bruk av alarmsystem kan alarmtrådene dokumenteres i applikasjonen. Hvis en lekkasje oppdages av alarmsystemet finner man frem til hvor lekkasjen er geografisk i kartet.