Gatelys

Komplett dokumentasjon av gatelys for kommuner og offentlig sektor

Smallworld Gatelys er en komplett løsning for dokumentasjon av alle typer  utstyr og spesifikasjoner som inngår i et gatelysnett. Nettverk, skap, stolper og armaturer vises i kart, og innhold i skap og kobling i stolper visualiseres når disse selekteres i kartet. Brukergrensesnittet er oversiktlig og konfigurerbart, og inneholder nyttige funksjoner, som rapportering og sporing av både signal- og strømkretser.

Smallmap tilbyr innsyn i databasen med nettdokumentasjon fra smarttelefon, PC eller nettbrett via et enkelt og web-basert brukergrensesnitt. Gatelys-applikasjonen støtter digital arbeidsflyt mellom netteier og utførende entreprenør, og dette legger til rette for effektiv og kvalitativ samhandling mellom de involverte faggruppene.

Konsistens og kvalitet

Smallworld Gatelys tilbyr en nøyaktig gjengivelse av gatelysnettet og understøtter god datakvalitet gjennom innebygget metodikk og kontrollfunksjoner. Riktige data gir grunnlag for korrekt og effektiv utføring av jobber i nettet, og mindre sannsynlighet for feil. Alle data er søkbare, slik at man hurtig kan finne frem til lokasjon og spesifikasjoner på alt utstyr i nettet.

Ta kontroll og jobb smart!

Smallworld Gatelys gir deg full kontroll over nettet og de arbeidsprosessene som inngår. Gatelysnett er samfunnskritisk infrastruktur som fortjener den beste oppfølging og utvikling, og Smallworld tilbyr verktøy for dokumentasjon som setter netteierne i stand til å levere robust og effektiv utbygging og drift av gatelys.

Vi kan tilpasse og utvikle funksjoner, og integrationer til eksisterende systemer, for å understøtte automatisering av prosesser.

Komplett dokumentasjon

Smallworld Gatelys inkluderer alt av utstyr i et gatelysnett:

 • Belysning, konvensjonelle og LED-pærer
 • Tre-/stålstolper, tilkoblingspunkter og luftstrekk
 • Koblinger i stolper
 • Kabler-dimensjoner og -materiale
 • Utstyrsspesifikasjoner
 • Skap med innhold:
  • Strømmating fra nettstasjon
  • Strømmåler 
  • Strømkurser med tilkoblede stolper
  • Tennsignal