Stolpekontroll til nye høyder!

Geokontroll har på rekordtid bygget seg opp til å bli Norges største kontrollør av trestolper og vil inspisere 150.000 stolper i løpet av året. En av årsakene til suksessen er en Stolpekontroll-applikasjon, utviklet av Smallworld Nordic for å registrere og dokumentere kvalitetskontroller av hver enkelt trestolpe

Vi kontrollerte ca 56 000 stolper i 2021, som var vårt tredje driftsår, og i 2022 skal vi nesten tredoble volumet, uttaler Lasse Mederud, daglig leder i Geokontroll. – Dette er en fantastisk utvikling og årsaken til den kraftige utviklingen er at vi nylig har vunnet kontrakter med Elvia og Telenor, i tillegg til allerede etablerte avtaler med bl.a Norgesnett og Tensio.

For ta unna volumet i år, vil Geokontroll har 22 stolpekontrollører i sving, en økning fra 11 kontrollører i 2021. Ved oppstarten i 2019 hadde selskapet kun 4 kontrollører, det sier sitt om den formidable veksten i antall oppdrag over en relativt kort tidsperiode.


Stolpekontroll med Restitograf.

Smallworld Nordic har over mange år tilpasset og forbedret Stolpekontroll-applikasjonen, og har nylig bistått med bl.a. automatisk overføring av resultater fra måleinstrumentet, en Restitograf, for å kunne presentere dette til kundenes systemer. Stolpekontrollørene benytter web-klienten Smallmap til å registrere inn alle data i felt, og denne er også integrert med GPS, med cm-nøyaktighet, for presis posisjonering av stolpene.

– Vårt samarbeid med Geokontroll er dynamisk og verdifullt fordi vi får konkret input av stolpekontrollører og kunder om hvordan applikasjonen skal forbedres, fastslår Øyvind Berntsen, konsulentsjef i Smallworld Nordic. – Det er også meget givende å utvikle en løsning som er i utstrakt bruk og som bidrar til sikring av samfunnskritisk infrastruktur.


Kontrolldata registert i Smallmap web-klient.

Geokontroll har jobbet målrettet med kvalitet og HMS, gjennom grundige rutinebeskrivelser utarbeidet av selskapets egne fag- og kvalitetsansvarlige, og dette har løftet selskapet til toppnivå for å kunne konkurrere om de største kontraktene.

Geokontroll ble Miljøfyrtårn-sertifisert i løpet av 2021, dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er i overensstemmelse med kriterier innen områdene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Selskapet er også med på et forskningsprosjekt, i regi av Elektroutvikling, der formålet er å forbedre nettselskapers vedlikeholdsplan for at den gjennomsnittlige levetiden for trestolper økes i betydelig grad. Dette har stor miljømessig gevinst, fordi det reduserer produksjon og transport av nye stolper, i tillegg til at nettselskaper sparer penger.

Videreutviklingen av Geokontroll som en kvalitetsleverandør har vært avgjørende for å kunne vokse til der vi er nå, og ta det neste steget videre, forklarer Mederud. – Smallworld Nordics bistand med å tilpasse applikasjonen til kundenes krav er sentralt i denne sammenheng.

Les mer om Geokontroll her!