Swisscom bygger bredbånd med Smallworld

Swisscom er den ledende teleoperatøren i Sveits og tilbyr tjenester innen TV, internett, mobil- og fasttelefoni til både privat og bedriftsmarkedet. Disse tjenestene leveres over selskapets nasjonale bredbåndsnett.

Swisscom har ca 3,5 millioner tilknytninger til sitt nett, og antallet utvides løpende med hastigheter på 50 Mbit/s og høyere. Målet er å kunne tilby minimum 100 Mbit/s til 85% av alle boliger og bedrifter innen 2020.

Tilbake i 2005 var nettdokumentasjonen i Swisscom ufullstendig og fragmentert, samt at den i liten grad var digitalisert. Med tusenvis av frittstående planer og ca en million skjøtediagram i mapper, fordelt på 17 lokasjoner, var det åpenbart at noe måtte gjøres. Løsningen ble et prosjekt for å etablere et felles Network Asset Inventory for fiber- og kobbernettene, og Smallworld ble valgt som system for dette.

Smallworld Network Inventory er grunnmuren for å planlegge, bygge, designe, levere og vedlikeholde nettstrukturen. Smallworld tilbyr én konsolidert ende-til-ende oversikt over Swisscoms telenett, hvor nettverksmodellen kan styres og visualiseres på alle nivåer.

Løsningen inkluderer bl.a geografisk informasjon for alle objekter, visning av alle kundetilknytninger helt inn til hovedsentral, skjematikk og informasjon til entreprenører, samt utveksling av data til andre IT-systemer. På denne måten understøttes automatiseringen som må til for at Swisscom skal nå sine ambisiøse mål.

Swisscom har på bakgrunn av resultater fra sitt Inventory-prosjekt kunnet tilby sine kunder en selvbetjeningportal for bestillinger, montører har fått tilgang til nettinformasjon for planlegging og utbygging, og ledetider for leveranser og feilretting har blitt redusert som følge av forbedret datakvalitet.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om utfordring, løsning og resultater i dette caset.