En avtale mellom GE og Google lar oss nå benytte oss av Google Maps i våre Smallworldløsninger. Denne avtalen kombinerer Google sine velkjente...

Read more