Jeg møter Jørn etter hans foredrag om feil og avbruddsrapportering i det norske elnettet, og får slått av noen ord med han. Jørn gir uttrykk...

Read more