Artikkelen presenterer to forskjellige prosesser for dokumentasjon av fiber aksessnett. Tilsvarende prosesser er i bruk hos flere netteiere....

Read more