Termografering fra oven

Tekst & bilder: Hafslund Varme

I arbeidet med å redusere sannsynligheten for lekkasjer i fjernvarmenettet benytter Hafslund Varme en rekke teknologier. Enkelte er mer høytsvevende enn andre – som nattflyvinger over Oslo.

I arbeidet med å redusere sannsynligheten for lekkasjer og potensielle lekkasjer i fjernvarmenettet har Hafslund Varme iverksatt flere tiltak og tatt i bruk en rekke teknologier. Det er et stort fokus på overvåkning og kontroll av trykket i nettet og økt fokus på alarmtråder og andre verktøy som kan varsle om potensielle lekkasjer.

termofoto01I 2013 ble det gjennomført om lag 100 flyvninger over Oslo. Det ble benyttet et småfly med avansert fotografering som registrerer og tar bilder av temperaturforskjeller på bakken.

Det svenske selskapet Termisk Systemteknik ble leid inn av Hafslund Varme. Selskapet benyttet et fly der det er montert et høyoppløselig IR-kamera (infrarødt) og datautstyr for kontroll og lagring av IR-bilder. Flyets posisjon og fotovinkel ble lagret og samkjørt med utstyr montert på bakken som registrerte vær, temperatur, bakketemperatur og varmestråling.

Termograferingen bør utføres etter at snøen har gått, men før bladene på trærne springer ut. De mest gunstige forholdene er tidlig på morgenen når det er lite vind og ikke nedbør.

Flyet passerte over Oslo i ca. 800 meters høyde og termofotograferte hele fjernvarmenettet. Det ble tatt cirka 25.000 IR-bilder som ble satt sammen med vanlige foto og kartverk fra Smallworld GIS. Resultatet er en tilstandsrapport på hvor godt rørene holder på varmen.

termofoto02– Det ble benyttet varmekamerateknikk av en langt mer avansert type enn den man bruker når man skal finne varmelekkasje fra bygninger.
Tre ulike bilder av samme sted blir samkjørt for enklere å vise frem varme punkter i fjernvarmenettet.

Etter overflyvningene benyttet Termisk Systemteknik et par uker på å produsere en rapport på grunnlag av alle dataene som er samlet inn.

Erfaringer fra tilsvarende fotografering i 2011 tilsier at rapporten vil vise svært mange varme flater langs ledningene. Siden 2011 opparbeidet Hafslund Varme et erfaringsgrunnlag som gjorde det enklere å plukke ut varmeflekkene som er en lekkasje og ikke bare varmestråling på grunn av dårlig isolerte muffer eller liten overdekning av røret, forteller Truls Jemtland, informasjonssjef i Hafslund Varme.

– Et tilleggsmoment fra 2013 er at leverandøren sammenliknet resultatene fra termograferingen i 2011 og analyserte utviklingen.
Vi fikk dermed frem hotspoter som antas å kunne være faktiske lekkasjer. Denne oversikten gir oss mulighet til å prioritere tiltak etter sannsynlighet for vannlekkasje, fortsetter Jemtland.

– Etter termografering 2011 fant vi kun et fåtall faktiske lekkasjer, men vi hadde stor nytte av termografiene ved vurdering i forbindelse med akutte lekkasjesituasjoner i ettertid, avslutter Jemtland.

termofoto03Hafslund Varme har dokumentert hele fjernvarmenettet sitt i Smallworld og her presenteres de bearbeidede termofotografiene sammen med nettet.

Bildet viser et eksempel fra 2013 der en gangvei på Holmlia hvor det ble mistenkt lekkasje i tre muffer. Det viste seg kun å være varmelekkasje på grunn av mangelfull isolasjon i muffene. Det kan være vanskelig å avgjøre om slike varme flater skyldes lekkasjer eller bare er overflater som er litt varmere enn omgivelsene.

 

linje

Vi i Smallworld Systems takker Hafslund Varme for lån av tekst og bilder.