Tre av fire på fiberveksttoppen i 2018 bruker Smallworld

Kilde: Telecom Revy

I følge Telecom Revy var de fire største fiberutbyggerne i 2018 Telenor, Broadnet/Homenet, Viken og Telia/Get. Det ble bygget ca 130 000 nye fiberaksesser i 2018 i Norge, og totalt var det 1 067 500 fiberaksesser ved årsskiftet

Tre av de fire største aktørene, Telenor, Telia/Get og Broadnet/Homenet, benytter Smallworld til dokumentasjon av fiberaksesser, og disse hadde til sammen en vekst på ca 56 500 aksesser i fjoråret. Tar vi med veksten hos de regionale netteierne som benytter Smallworld, er vi oppe i totalt ca 60 000 nye fiberaksesser i 2018.

«Dette viser at Smallworld er essensiell ved utbygging av kritisk infrastruktur til hele landet», uttaler Morten Moe, CTO i Smallworld Systems. «Vi hører fra våre kunder at utbyggingen vil bli enda større i 2019, så vi ser frem til at våre kunder fortsetter å legge inn FTTH i stort monn!»