UBQ med opplæring i nettdokumentasjon

Entreprenørselskapet UBQ øker kompetansen på planlegging og dokumentasjon med Smallworld PNI og LNI for fiber og coax. Standardkursene går gjennom mye stoff på kort tid, og vi har nå delt opp opplæringen i to faser.

Først fikk UBQ grunnleggende trening over fire dager. Etter dette fikk deltakerne jobbe med konkrete dokumentasjonsoppdrag for coaxnett i eget miljø. I fase to satt de seg igjen  på skolebenken for en gjennomgang av fiberdokumentasjon. De generelle Smallworldkunnskapene som kreves er de samme, men nå legger vi mer vekt på hvordan alle nettkomponentene i fibernettet skal brukes.

Ronny Solvang hos Smallworld er godt fornøyd med oppdelingen. Nå kan vi begynne med intensiv opplæring først, før vi sender deltagerene ut på egen arbeidsplass for å jobbe. Etter kort tid kommer deltakerne tilbake til siste del av kurset med et mye bedre grunnlag for å stille de riktige spørsmålene. Vi anbefaler også den samme oppdelingen for de som bare skal dokumentere fiber i PNI og LNI.

Vivi-Ann Gangnås hos UBQ deltok selv i opplæringen. Hun sier at alle deltagerne hadde stort utbytte av en slik oppdeling av kurset. Allerede etter første del av kurset ble alle utførte dokumentasjonsjobber godkjent av oppdragsgiver, uten behov for tillegsarbeid. Deltakerne fullførte dokumentasjon av prosjekter allerede etter at halve kurset var gjennomført, og fikk tjent  inn kostnadene allerede  før de begynte på neste del. Etter del 2 kunne alle deltagerne være trygge på at de hadde fått det nødvendige grunnlaget til å fortsette med selvstendig dokumentasjonsarbeid. Tre av medarbeiderne sitter nå ved UBQs kontor i Beograd og produktiviteten er god, sier UBQs daglige leder Lasse Bjørgan. Han vil gjerne benytte samme opplegg for fremtidige kurs.

For mer informasjon om våre kurs kan du ta kontakt med Ronny Solvang på mail rbs@smallworld.no