Vellykket nordisk brukerkonferanse i Oslo

14-15. mars ble Smallworld Nordic User Conference 2018 avholdt på Thon Hotel Opera og på Ekeberg. Det var to dager fullpakket med interessante og inspirerende temaer, hvor det også var tid til å knytte nye og vedlikeholde kjente kontakter i pauser og på kveldsarrangementet.

Fra konferansemiddagen på Ekebergrestauranten

Key Note fra Steffan Larsen i ElTel

Både deltakere og foredragsholdere ga uttrykk for at vi hadde truffet godt med innhold og organisering av konferansen.

Hovedemnene som ble berørt var innen fiberplanlegging, GPS-innmåling, agile kundeprosjekter og datakvalitet og -kontroll.

Det var innlegg fra kunder, samarbeidspartnere, GE og Smallworld Systems, som ga fin bredde i innfallsvinkel og innhold.

Vi oppsummerer med et sitat fra Steffan Larsen i ElTel som et apropos, dog satt noe på spissen: «In my previous job in the security business, people could die if I didn’t plan. Now I lose money, and that’s almost as bad…»