Vellykket nordisk Smallworld-konferanse i København

GEs danske partner, Breakoutimage AS, hadde satt sammen et meget innholdsrikt program og lagt til rette for en god møteplass mellom GE, GEs nordiske partnere og våre kunder i Norden.

Den første dagen var viet disruptiv utvikling og fremtidige løsninger for en effektiv arbeidshverdag, med bl.a. key note speakers Anders Hvid fra Dare Disrupt og Ole Winther fra Danmarks Tekniske Universitet. GE oppdaterte oss på sin siste utvikling, og fokuserte mye på mulighetene innen Industrial IoT etter oppkjøpet av Bitstew. DJI viste hva de har utviklet av droner, og vår egen Rolf Hillestad delte av sine erfaringer med bruk og etterbehandling av bildematerialet.

Konferansemiddagen ble avholdt i tårnet på Christiansborg, der også Folketinget holder hus. Neste dag var det fokus på de forbedringer som kan gjøres med Smallworld, og annen tilgrensende programvare, i dag. Vi fikk høre om effektive rapporteringsverktøy, måling av brukeraktivitet og systemets responstider, drift av Smallworld, automatisert planlegging, microservices for utvikling av komplekse løsninger og Mobile Enterprise. Fra Norge bidro vi med å vise løsninger for dokumentasjon av gatelys ved Mikael Kralmark og Truls Becken, klient for innmåling av data med GPS og korreksjonssignal ved Rolf Hillestad og videreutvikling av vår web-klient Smallmap ved Tor Idland.

Vår nordiske brukergruppe hadde også sitt årlige møte og der ble Dag Ingvaldsen fra Broadnet og Thore Sandvik fra Get valgt inn i vårt Advisory Board. Altså en meget vellykket konferanse som høyst sannsynlig blir arrangert i Oslo i 2018. Vi sees igjen neste år!