Verdien av veldefinerte prosesser og prosesstøtte i fiberdokumentasjon.

Artikkelen presenterer to forskjellige prosesser for dokumentasjon av fiber aksessnett. Tilsvarende prosesser er i bruk hos flere netteiere. Med automasjon og prosesstøtte som er implementert i Smallworld i samarbeid med netteierne, oppnås gevinster ved høyere datakvalitet, konsistent dokumentasjon, færre dokumentasjonsfeil og lavere kostnader i nettets levetid.

Prosess_1I det første eksemplet du ser her foretas sluttdokumentasjon for et område som er fortettet. Arbeidet består av utplassering av kundeutstyr, tilkobling til leveransepunkter, trasé med rør fra tamp til kundeutstyr, samt trekking og kobling av fiber i skjøteskap. Basert på liste fra entreprenør som har koblet opp i felt, utføres sluttdokumentasjonen effektivt og raskt ved bruk av tilpasset verktøy i Smallworld. Verktøyet inkluderer støtte for automatisk utplassering av kundeutstyr, markert som røde rektangler i bildet, og tilkobling av utstyret til leveransepunktene, markert som grønne sirkler i bildet. Verktøyet velger automatisk nærmeste tamp i tomtegrense og korteste trasé til kundeutstyr. Til slutt velges fibernummer for tilkobling til kundeutstyret før fibrene automatisk trekkes og kobles til CPE. Tidsreduksjonen for dokumentasjon, automatisk kontra manuell, er i dette eksemplet minst 80% fra 60 til 10 minutters arbeid.

Prosess_2-1I det andre eksemplet, hvor en blokk med leiligheter skal ha fiber, foretas det meste av sluttdokumentasjonen allerede i planleggingsfasen. Den som skal bygge nettet mottar underlag basert på ferdig trukket og skjøtet fiber i Smallworld. Dokumentasjonsprosessen består av utplassering av kundeutstyr, tilkobling av leveransepunkter, samt trekking og kobling av fiber i skjøteskap. I dette eksemplet har netteier regler for hvordan nettet skal bygges, og entreprenør må holde seg til detaljene i underlaget. Verktøyet i Smallworld automatiserer prosessen for utplassering av kundeutstyr i alle leiligheter, med tilkobling til leveransepunktene, og trekking av fiber fra skjøteskapet til leilighetene. I skjøteskapet foretas til slutt en automatisk glattskjøt. Tidsreduksjonen for dokumentasjon, automatisk kontra manuell, er i dette eksemplet også minst 80% fra 60 til 10 minutters arbeid.

Artikkelen er et sammendrag av et foredrag holdt på X, Y, Z-konferansen i Bergen den 14.januar 2015. Presentasjonen kan du se og laste ned her:

[slideshare id=44493228&doc=er-dokumentasjon-av-fiber-regnet-med-lars-ihler-smallworld-systems-150210062126-conversion-gate02]