Vi blir med i Fiberforening.no

Fiberforening.no organiserer de regionale fiberoperatørene i Norge, og deres leverandører, og vokser hurtig i antall medlemmer. Ved siden av å være en møteplass for fiberbransjen og påvirkningskraft ovenfor myndigheter, har daglig leder Jørn Slåtten (i midten på bildet) og styret ambisjon om å samle og utarbeide ett sett retningslinjer for god praksis for utbygging og forvaltning av fibernett.

Les med om foreningens formål og virke her.