Vi hjelper operatører med å overholde myndighetenes krav

For å fremme bredbåndsutbygging har nasjonale myndigheter i Norge og Danmark nylig implementert nye regler som pålegger operatører å dele relevant informasjon om sine nettverk. Vi leverer løsninger som hjelper Smallworld-brukere å møte disse kravene, som støtter målet om høyhastighets digitale tjenester for alle innbyggere.

Norske myndigheter har lansert en «fiberportal», Ekomportalen, som gjør informasjon om eksisterende infrastruktur tilgjengelig for operatører som bygger nye nettverk. Intensjonen er å gjenbruke rør og føringsveier fra operatører som allerede er tilstede i interesseområdet, for å redusere leveringstider og kostnader til beste for sluttbrukeren. Dette krever at nettverksdata er eksportert fra alle operatører til Ekomportalen. Smallworld Nordic tilbyr en modul i PNI (Physical Network Inventory) som samler den aktuelle dokumentasjonen, konverterer objektene til portalens datamodell og klargjør filer klare for eksport, noe som sikrer fiberoperatører å operere i henhold til loven.

I Danmark har myndighetene oppgradert Linjeeierregisteret (LER) til et nytt LER 2.0, som automatiserer prosessen med å håndtere graveforespørsler fra entreprenører til operatører når ny infrastruktur skal bygges. Smallworld Nordic tilbyr en motor i PNI, AutoLER 2.0, som oppdager graveforespørsler, samler det registrerte nettverket innenfor det forespurte området og returnerer informasjonen til LER 2.0. AutoLER 2.0 er tilgjengelig nå og gir umiddelbar respons fra operatøren om eksisterende infrastruktur i et spesifikt område, noe som gjør prosessen med å bygge nytt nettverk betydelig raskere.

– Løsningene i Danmark og Norge tjener samme formål, nemlig å redusere tid og kostnader ved å bygge et nytt bredbåndsnett, men de er likevel forskjellige i hvordan de fungerer, forklarer Petter Lundberg Olsen, utvikler og konsulent i Smallworld Nordic. – Den danske modulen kommuniserer med en hub, mens den norske modulen støtter fileksport til en sentral portal, begge muliggjør automatiserte prosesser for deling av infrastrukturdata.

Disse kravene fra myndighetene illustrerer at nettoperatører forventes å samarbeide ved å dele informasjon om sine nettverk til beste for samfunn og innbyggere. Smallworld Nordic støtter denne filosofien ved å lage funksjoner i PNI slik at operatører kan oppfylle sine forpliktelser.