Vi ønsker alle en riktig god jul!

Vi ønsker alle kunder, brukere, samarbeidspartnere, leverandører og ansatte en fredelig og hyggelig julehøytid! Året som snart har gått har vært svært begivenhetsrikt for oss, her er noen av høydepunktene i 2017:
  •  Mange regionale netteiere har tatt i bruk vår nye tjeneste Smallcloud
  •  Smallmap GPS ble pilotert og er nå i kommersiell drift
  •  Høydedata gir nyttige anvendelser innen Fjernvarme
  •  Gatelys NIS overføres fra entreprenør til Trondheim kommune, som også utnytter sine nettdata til publikumstjenester
  •  Fiber-kappløpet (FTTH) er på høygir og vi bidrar til effektive prosesser innen planlegging, design og utbygging
  •  Våre grunnkurs i PNI og Smallmap har vært godt besøkt, disse gir økt kompetanse i alle ledd
  •  Vi har vært synlig tilstede på bl.a. Telecom World (Dublin og Trondheim), XYZ (Tromsø), Fjernvarmedagene (Fornebu) og El-fack (Gøteborg).
  •  Vi har tatt med kunder/brukere på GEs EMEA User Conference (Nederland), Smallworld Nordic User Conference (København) og Smallworlddagen (Oslo).
  •  Vi har feiret vårt 25 års-jubileum sammen med kunder, gjester og ansatte.

Vi forventer at 2018 blir minst like spennende og vi gleder oss til fortsettelsen sammen med dere!