Vi søker Business Controller

Business Controller skal ivareta alle administrative og regnskapsmessige forhold for selskapene som inngår i Smallworld Nordic. Arbeidet er allsidig og rollen er det administrative navet i vår virksomhet. Smallworld Nordic består av flere selskaper i Norge, Sverige og Danmark som hadde en samlet omsetning på 46 mill NOK i 2019. Vi er for tiden 22 ansatte, med kontorer i Oslo og København.

Stillingen omfatter ansvar for alle våre selskaper i 3 land når det gjelder:

 • Løpende regnskaper
 • Fakturering og betalinger
 • Lønn
 • Ansvar for alle typer avtaler:
  • Leverandører, herunder GE som leverer Smallworld software
  • Kundeavtaler
 • Styrerapportering
 • All offentlig rapportering (herunder Skattefunn)
 • Årsregnskaper

 

Stillingen er veldig selvstendig, og gir mulighet for å lære deg systemer og regler i 3 ulike land. Alle systemene vi bruker ligger i skyen, hvilket gir stor fleksibilitet med hensyn på arbeidstid og -sted.

Vi er åpen for at dette kan være en deltidsstilling, minimum 60% etter at opplæring er gitt. Vi søker etter en økonom/ingeniør som liker å jobbe i et teknisk miljø, bestående av programmere, konsulenter, løsningsarkitekter, prosjektledere og kundeansvarlige. Det kreves at man behersker engelsk godt. Oppstart etter avtale, stillingen rapporterer til daglig leder.

Søknaden sendes til jobb@smallworld.no

Spørsmål kan rettes til daglig leder Albert Bjørnsund på tlf +47 90191528.